Cách làm Hoa Hồng bằng ChocolateCách làm hoa hồng bẳng Chocolate này có thể tự làm lấy hoa tặng hay trang trí lên bánh
làm base cho hoa hồng (nhụy) hinh cigarette shape


Cán chocolate mold hay marzipan cho mỏng

cho vào plastic dùng tay di di cho nó mỏng ,

gói kín nhụy bên trong 2 cánh hoa xếp đối diện nhau,


làm tiếp thêm cánh hoa , xếp mí cánh hoa bắt đầu từ giửa chổ hai mép hoa khép lại, muốn làm nụ thì dừng tại đây.


rồi đi tiếp tục từ 1/3 đều nhau cho tới khi thấy hoa đủ cánh 7- 9 -12 cánh
ngắt bỏ phần thừa dưới đáy hoa ra

Làm lá cũng lấy tay đẩy miếng Marzipam hay Chocolate cho mỏng viền ngoài để tạo hình lá... Sau đó lấy mũi dao hay đầu viết pi vạch thành gân lá

Hoàn thành

Nguồn: hoasontrang.us